รายละเอียดกิจกรรม

รหัสกิจกรรม :  SA-020-59-1-2-005
หัวข้อกิจกรรม :  ผู้ว่าราชการเชียงใหม่พบปะประชาชน 2559
วัน-เวลา :  ศ, 1 ม.ค. 59 , 00:00 น. ถึง อ, 31 ต.ค. 60 , 00:00 น.
ด้านกิจกรรม :  พลเมืองดี    ประเภทกิจกรรม :  เลือก
หน่วยกิจกรรม :  3.00
หน่วยงาน :  กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
รายละเอียด เพิ่มเติม : 
จำนวนผู้ลงทะเบียน :  115
 
เข้าสู่ระบบ ก่อน ลงทะเบียน กิจกรรมนี้