...

ส, 2 ก.ย. 60 , 08:00 น.

  กิจกรรมปลูกต้นไม้และปล่อยปลาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
 หน่วยกิจกรรมที่ได้ : 3.00 หน่วย
 ประเภท : เลือก
 หน่วยงาน : กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี

ส, 9 ก.ย. 60 , 09:00 น.

  กิจกรรมรวมพลจิตอาสาร่วมพัฒนาสระอโนดาด
 หน่วยกิจกรรมที่ได้ : 3.00 หน่วย
 ประเภท : เลือก
 หน่วยงาน : กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี

อา, 10 ก.ย. 60 , 09:00 น.

  กิจกรรมราชภัฏรวมใจประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ ครั้งที่ 8 รอบเช้า
 หน่วยกิจกรรมที่ได้ : 1.00 หน่วย
 ประเภท : เลือก
 หน่วยงาน : กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี

อา, 10 ก.ย. 60 , 13:00 น.

  กิจกรรมราชภัฏรวมใจประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ ครั้งที่ 8 รอบบ่าย
 หน่วยกิจกรรมที่ได้ : 1.00 หน่วย
 ประเภท : เลือก
 หน่วยงาน : กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี

จ, 18 ก.ย. 60 , 06:00 น.

  พิธีเชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการ เรือชนะคลื่น 2560
 หน่วยกิจกรรมที่ได้ : 2.00 หน่วย
 ประเภท : เลือก
 หน่วยงาน : กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
...