...

ส, 16 ก.ย. 60 , 08:00 น.

  โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ส่งเสริมประชาธิปไตยใส่ใจสร้างเสริมสุขภาวะ นักศึกษาใหม่ประจำปี 2560 (กิจกรรมน้องใหม่ใส่ใจสร้างเสริมสุขภาวะ ปี 1) ประเภทกีฬาสานสัมพันธ์คณะวิทยาการจัดการ
  คณะวิทยาการจัดการร่วมกับสโมสรนักศึกษาร่วมจัดกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ (ชนิดกีฬาพื้นบ้าน)
 หน่วยกิจกรรมที่ได้ : 3.00 หน่วย
 ประเภท : บังคับ
 หน่วยงาน : คณะวิทยาการจัดการ

อา, 17 ก.ย. 60 , 07:00 น.

  กีฬาประเพณีลูกพระพิฆเนศวรเกมส์ ประจำปี 2560 ภาคพิเศษ
 หน่วยกิจกรรมที่ได้ : 3.00 หน่วย
 ประเภท : บังคับ
 หน่วยงาน : กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี

จ, 18 ก.ย. 60 , 12:00 น.

  กิจกรรม เต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2560
 หน่วยกิจกรรมที่ได้ : 2.00 หน่วย
 ประเภท : เลือก
 หน่วยงาน : กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
...