รายละเอียดกิจกรรม

รหัสกิจกรรม : 
หัวข้อกิจกรรม :  กิจกรรมหล่อพระพุทธรูป
วัน-เวลา :  ยังไม่ระบุยังไม่ระบุ ถึง 
ด้านกิจกรรม :  คนดี    ประเภทกิจกรรม :  เลือก
หน่วยกิจกรรม :  3.00
หน่วยงาน :  กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
รายละเอียด เพิ่มเติม : 
จำนวนผู้ลงทะเบียน :  417
 
เข้าสู่ระบบ ก่อน ลงทะเบียน กิจกรรมนี้